Newletter

function impleBOTcheckFORM(f){if(f.email.value==”){ alert(‚Nie podałeś/aś adresu e-mail.’); return false; }if( (f.email.value.indexOf(‚@’,1)==-1)||(f.email.value.indexOf(‚.’,1)==-1) ) { alert(‚Podałeś/aś błędny adres e-mail.’); return false; }if(f.pp.checked==false){ alert(‚Musisz zgodzić się z Polityką Prywatności.’); return false; }
ga(‚send’, ‚pageview’, ‚/goal/implebot/POST/’+f.uid.value);
return true;
}

Email

Zgadzam się z polityką prywatności